top of page
  • Foto van schrijverMichiel

De doorbraak in jezelf

Hoe meer mensen ik coach, hoe scherper de inzichten worden. Mensen komen met allerlei hulpvragen bij mij: relatieproblemen, somberheid, gebrek aan zingeving, burn-out, identiteitscrisis, het gevoel hebben stil te staan, PTSS, ongezonde leefstijl, etc. etc. De hulpvragen zijn divers, maar de oplossingsrichting is eigenlijk eenduidig…. In mijn eigen zoektocht ben ik in eerste instantie ook heel breed en intensief gaan zoeken naar antwoorden. Ik dook in de wereld van psychologie, spiritualiteit en non-dualiteit. Ik pakte alles aan om antwoorden te vinden en schuwde daarin zelfs het verkennen van vorige levens en andere dimensies niet. Maar hoe meer en langer ik zocht, hoe kleiner uiteindelijk mijn zoekgebied werd….ONZE EIGENHEID ONDER DRUK

Na jaren van zoeken in het diepste van mijn eigen Zijn, na honderden gesprekken met mensen die op wat voor manier dan ook zijn vastgelopen, komt de essentie van levensgeluk er voor mij uiteindelijk op neer in hoeverre je in het hier en nu in staat bent om volledig trouw te zijn aan jezelf. Kan en durf je bij jezelf te blijven in het bijzijn van anderen, in organisaties en systemen, bij weerstand en tegenspraak, bij afkeuring en afwijzing? Kan je volledig trouw zijn aan jezelf door je gevoel te volgen, je emoties te uiten en je eigen behoeftes serieus te nemen? Spreek je de waarheid, doe je je niet anders voor en zeg je wat er op je hart ligt? Kan en durf je alles wat in jou leeft de ruimte te geven?


Hoewel dit wellicht wat simplistisch voor je voelt, worstelen toch veel mensen onbewust (!) met het zichzelf kunnen en durven zijn. Op verschillende manieren staat onze eigenheid nog veel onder druk – in de cultuur op het werk, de gebruiken in de familie, de onuitgesproken voorwaarden in een relatie, voor sommigen de regels van het geloof, de polarisatie in de maatschappij, het politieke klimaat, …. Daar waar je inlevert op je eigenheid en daarmee je eigen gevoelens, emoties en behoeftes negeert, zal dat ten koste gaan van je energie, gezondheid en gemoedstoestand.


DE SPIEGELS VAN ONS LEVEN

Veel van ons hebben het in onze jonge jeugd al afgeleerd om oprecht onszelf te zijn. Daar waar we afwijzing, afkeuring of onbegrip ervaarden, hebben we als kind ons gedrag aangepast. We hebben onze gevoelswereld beschermd tegen die negatieve emoties en ons gedrag onbewust aangepast om toekomstige negatieve emoties te voorkomen. We hebben manieren gevonden om erbij te horen en gezien te worden. We wisten niet beter, konden niet anders en dat heeft ons als kind iets gebracht. We waren immers afhankelijk van onze ouders, de school en woonomgeving. Zij waren onze spiegels van het leven waarin we keken toen we op ons kwetsbaarst waren.


Maar daar waar deze spiegels ons hebben afgedreven van ons gevoel en onze eigenheid, kan dat later in ons leven veel problemen geven. Immers, hoe jij als kind gereageerd hebt op het voorkomen van afwijzing, afkeuring en onbegrip, zal dat veelal ook de manier zijn hoe je dat als volwassene doet. Er kunnen zo gedragspatronen ontstaan die je tot je laatste adem volhoudt, maar niet authentiek zijn. De angst die je als kind gevoeld hebt, kan je heel je leven bij je dragen ook al ben jezelf en is de context waarin je leeft totaal veranderd. Op die angst uit de kinderjaren heb je je aangepast en op die aangepaste versie van jezelf trek je de mensen en situaties in je leven aan. Hoewel dat wellicht vertrouwd en comfortabel aanvoelt, hoeft dat dus niet perse oprecht en in balans te zijn.

DE UITNODIGING

Als je op wat voor manier dan ook vastloopt in het volwassen leven, betekent dat voor mij dat je uitgenodigd wordt om weer trouw te gaan zijn aan jezelf. Je mag weer gaan voelen, uiten en spreken in de bereidheid los te laten wat niet bij je past. Je mag door de angsten van afwijzing, afkeuring en onbegrip heen die jou als kind hebben afgedreven van jezelf. Het vraagt om een transformatie in denken en doen dat ons levensgeluk, liefde en gezondheid niet van buiten onszelf, maar van binnenuit komt. Als je vastloopt, word je uitgenodigd om het stuur van je leven weer in eigen handen te nemen.


Heel concreet gaat het erom dat je je hart opent bij je partner, je niet ten koste van alles op je werk aanpast, je kwetsbaar opstelt naar je eigen kinderen, je emoties toont, grenzen aangeeft, goed voor jezelf zorgt, je mening geeft en heel belangrijk….dat je altijd dat innerlijke stemmetje serieus neemt. Onderzoek die emoties, volg je intuïtie en neem je behoeftes serieus. In alles wat je doet. Niet morgen, maar nu.


DE ESSENTIE

De essentie van jouw levensgeluk vind je niet bij anderen, niet in boeken, niet in diploma’s, niet in bezit, niet in een positie, niet in uiterlijk, niet in het verleden en niet in de toekomst. Jouw levensgeluk vind je op dít moment, in de manier waarop nu bent, in wat je nu doet en hoe je daarin werkelijk trouw bent aan jezelf.In een doorbraaksessie leggen we samen bloot in hoeverre jij trouw bent aan jezelf en wat dit momenteel voor jou betekent. Met de heldere, maar soms pijnlijk confronterende inzichten ben je na de sessie in staat veel meer jouw gevoel te volgen. Soms is één doorbraaksessie al genoeg, maar als je wilt begeleid ik je wat langer in het doorbreken van eerder onbewuste belemmerende gedragspatronen. In het hier en nu, met beiden benen op de grond en heel concreet toegepast in jouw dagelijkse leven.


Michiel van der Pols - doorbraakcoach


631 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Beste Michiel, een mooie blog en in mijn ogen nog niet simplistisch genoeg 😁! Na jarenlang mezelf ongelukkig gevoeld te hebben en extreme psychische klachten, leef ik in het nu. Mijn verleden en mijn toekomst bestaan alleen maar in mijn gedachten. Gedachten creëren gevoelens, emoties en vice versa (heen en terug). Oftewel: we creëren onze eigen psychologische drama's! Ik heb ontdekt hoe ik zelf bepaal hoe ik me voel. Ik sluit me aan bij dat de oplossingen van problemen in ons leven vragen om een transformatie in denken en doen. Dat je je (levens)geluk alleen maar vindt in jezelf en niet in anderen of niet in boeken, niet in diploma’s, niet in bezit, niet in een positie, niet in uiterlijk,…


Like
bottom of page