ken jezelf en ken de ander

Iedereen heeft een uniek talent of speciale vaardigheden. Deze komen pas werkelijk tot uiting als jezelf kent en in een omgeving werkt waar je ook echt jezelf bent. Nog te vaak is er een verschil in wie je bent en wie je op je werk of in je team laat zien. Daarmee komt jouw unieke talent of speciale vaardigheid onvoldoende tot zijn recht. Niet fijn voor jezelf, maar ook zonde voor het team. 

De teamcoaching is erop gericht in het team een situatie te creëren waarbij iedereen zichzelf kan zijn en zijn of haar unieke talent en speciale vaardigheid optimaal kan inzetten. Hiermee functioneert het individu en daardoor het team optimaal.