top of page

ken jezelf en ken de ander

Iedereen heeft een uniek talent of speciale vaardigheden. Deze komen pas werkelijk tot uiting als jezelf kent en in een omgeving werkt waar je ook echt jezelf bent. Nog te vaak is er een verschil in wie je bent en wie je op je werk of in je team laat zien. Daarmee komt jouw unieke talent of speciale vaardigheid onvoldoende tot zijn recht. Niet fijn voor jezelf, maar ook zonde voor het team. 

De teamcoaching is erop gericht in het team een situatie te creëren waarbij iedereen zichzelf kan zijn en zijn of haar unieke talent en speciale vaardigheid optimaal kan inzetten. Hiermee functioneert het individu en daardoor het team optimaal.

Hoe goed kennen wij elkaar als collega's nu echt?

Dat is de vraag die een managementteam van Politie Nederland zichzelf stelde. Hoewel sommigen al jaren met elkaar werken en ze als MT een grote verantwoordelijk hebben, blijft een groot persoonlijk deel altijd op de achtergrond. Dat wilden ze anders.

Daarom stapten ze afgelopen week voor 24 uur uit hun vertrouwde werkomgeving, hingen ze hun uniform aan de kapstok en maakten ze, misschien wel voor het eerst, echt goed kennis met elkaar. Ik mocht hen daar in begeleiden. Niet door met balken te gaan sjouwen, te gaan paintballen of door de modder te rennen, maar door persoonlijke verhalen met elkaar te delen. Echte verhalen.

 

Zo werden herinneringen uit de kindertijd, de familiegeschiedenis, bijzondere levenservaringen en de drijfveren om bij de politie te werken met elkaar gedeeld. Er werd hard gelachen, tranen gelaten en hoorbare stiltes vielen. Iedereen had z'n eigen unieke verhaal. Mede geholpen door een bijzondere ademsessie maakten ze in korte tijd een intense reis en ontmoetten ze elkaar van mens tot mens. 

 

Met elkaar braken ze door de onzichtbare blokkade heen om in het uniforme werk 'gewoon' zichzelf te zijn

bottom of page