MICHIEL VAN DER POLS

1995 - 2000 - Koninklijk Instituut voor de Marine

2000 - 2001 - pelotonscommandant op Aruba

2001 - 2003 - pelotonscommandant Bijzondere Bijstandseenheid (BBE)

2003 - 2004 - opvolgend compagniescommandant SFIR-2 Irak

2004 - 2007 - trainingsofficier en opvolgend commandant BBE

2007 - 2019 - stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam

2018 - heden - doorbraakcoach

In mijn werk bij het Korps Mariniers en bij de special forces in het bijzonder, stond alles in het teken om onder extreme omstandigheden complexe opdrachten uit te kunnen voeren. Als commandant was het mijn verantwoordelijkheid om overzicht te krijgen, kansen te zien, focus te bepalen en een helder plan op te stellen om als eenheid succesvol te zijn en een doorbraak te realiseren. Tijdens de vele operaties, oefeningen en trainingen is deze manier van werken stevig beproefd geweest.

Bij de special forces

Dezelfde manier van werken heb ik later ingezet bij de aanpak van de onveiligheid in de hardnekkigste probleemwijken van Rotterdam. Als stadsmarinier was het mijn verantwoordelijkheid om in opdracht van de burgemeester de jarenlange tendens van criminaliteit en onveiligheid te keren. Dit vroeg om een no-nonsense aanpak met een nadruk op een doorbraak in resultaat. 

Hoewel ik in mijn werk succesvol was, werd het in 2015 tijd om mijn focus te verleggen van de buitenwereld naar mijn binnenwereld. In de vijfentwintig jaar werken aan (inter)nationale en stedelijke veiligheid had ik mijn eigen gevoel teveel genegeerd. Een persoonlijke zoektocht volgde waarin ik op zoek ging naar mijn eigen doorbraak. Ik overzag mijn leven en kon uiteindelijk zien waar de disbalans in mijn leven was ontstaan. De blokkade naar mijn gevoelswereld werd zo doorbroken en ik hervond mezelf weer. De rol van professional had mijn mens-zijn altijd overschaduwd. 

Toen ik in 2018 zelf parttime als coach begon merkte ik dat veel professionals uit de hoog-risico sector op mijn coaching afkwamen. Vanuit de vele gesprekken met o.a. veteranen, actieve militairen en politiemensen, ontwikkelde ik de doorbraakmethodiekDit is een methodiek waarbij je snel en doeltreffend de blokkade naar jouw gevoelswereld doorbreekt. De methodiek is nieuw, erg resultaatgericht en impactvol. Na mijn eigen doorbraak help ik met deze methodiek nu anderen met een doorbraak. 

D061101RM1217b_edited.jpg

podcast

blog

in de media