Bij defensie, politie, brandweer, handhaving, beveiliging, justitie en op de ambulance is de kans op blootstelling aan schokkende en stressvolle gebeurtenissen groot. Het werk is keihard nodig, het is belangrijk, maar ook risicovol werk. Het is voor de mensen die dit werk doen eigenlijk ook geen werk, het is een manier van leven. Die betrokkenheid en die tomeloze inzet kunnen een negatieve kant voor de professional hebben. De kans dat je jezelf verliest in het werk is groot. Het is niet altijd gebruikelijk om in deze organisaties tijdig aan de bel te trekken of gas terug te nemen. Als je eenmaal hulp zoekt, is er de angst om niet begrepen te worden of om onterecht een stempel te krijgen.

thumbnail_Michiel_07_edited.jpg

Twaalf jaar ben ik officier bij de mariniers geweest. Ik ken de cultuur, de waarden, de verbondenheid, het werkveld, de geschreven én ongeschreven regels van defensie. Na mijn mariniersperiode ben ik in Rotterdam gaan werken en hielp ik mee aan verbeteren van de veiligheid in de hardnekkigste probleemwijken. Ik werkte daar dag en nacht met politie, handhavers en hulpverleners. Ik draag een warm hart voor het werk, de problematiek, maar vooral de mensen die dit werk doen.

De afgelopen jaren heb ik veel actieve en voormalig militairen, veteranen, AT'ers, DSI'ers en politiemensen mogen helpen. It takes one to know one. Vanzelfsprekend zijn de coachgesprekken vertrouwelijk van aard en wordt niets gedeeld met de organisatie. Vraag je leidinggevende of het mogelijk is dat jouw coachgesprek door de organisatie vergoed kan worden. Wellicht biedt jouw opleidingsbudget hier mogelijkheid toe. 

In een coachsessie mag het uiteraard over jouw werk gaan, maar ook privézaken kunnen onderwerp van gesprek zijn. Mijn focus zal liggen op het herstel tussen de balans wie jij werkelijk bent en de bijzondere rol die jij vervuld. Hoe beter jouw eigen balans is, hoe beter jij je werk kan doen en hoe prettiger jij je voelt.

Breekkracht_edited.jpg

Voordat je een uniform mag dragen, gaat daar een strenge selectie, keuring en opleiding aan vooraf. Pas als je door al die hoepels gesprongen bent, hoor je erbij en daar ben je, met recht, trots op! Militairen en politiemensen doen goed en belangrijk werk. Werk wat helaas hard nodig is in deze maatschappij, want we leven nou eenmaal niet in een wereld waar iedereen harmonieus en vredig met elkaar omgaat.

 

Om het geüniformeerde werk goed te kunnen doen, word je keihard getraind en ligt de nadruk op samenwerken. Je kunt het werk immers niet alleen. Je moet je collega's door-en-door begrijpen en elkaar blind kunnen vertrouwen. Gedragsregels, drills, trainingen, opleidingen en ceremonieel helpen om deze samenwerking te optimaliseren. Zo ben je in staat om als groep onder de meest stressvolle en levensgevaarlijke omstandigheden succesvol te zijn. Je opereert veelal aan de donkere kant van de maatschappij. Je maakt dingen mee die voor veel mensen niet voor te stellen zijn. Je staat soms onder grote druk, moet moeilijke keuzes maken, wordt geconfronteerd met pijn, leed en de dood en je moet altijd klaarstaan om je werk te kunnen doen. Het werk vraagt veel van je.

Het uniform, de wereld waarin je werkt, de gedrags- en leefregels en de groepsdynamiek wordt als een tweede huid. Je voelt je thuis in de militaire of politiewereld, want je snapt wie je daar bent en je weet wat je aan de ander hebt. Je denkt, doet en zegt hetzelfde als je collega's. Je bent als broeders voor elkaar. De kans bestaat dat je je eigen identiteit zo langzaamaan inruilt voor de identiteit van militair of politieman. De mens achter het uniform komt op de achtergrond te staan. Misschien raak je het contact met je eigen identiteit wel helemaal kwijt. Dat hoeft overigens niet altijd een probleem te zijn, je kan er oud en heel gelukkig mee worden. Maar (ook eigen) ervaring leert, dat het ook kan gaan schuren en aan je gaat knagen. Je loopt vast, want je bent afgesloten van je gevoel. Je weet eigenlijk helemaal niet meer wie jezelf bent met allerlei nare persoonlijke problemen tot gevolg (relatieproblemen, depressie, eenzaamheid, verslavingen, etc.). Wie is de mens achter het uniform?

DOORBRAAKCOACHING

Walenburgerweg 33, Rotterdam

​​mwvanderpols@live.nl

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

MAAK EEN AFSPRAAK