GEMEENTEN

- wijkveiligheid -

“A good leader leads from the front. Don’t get stuck in the office.

Get out, meet people and listen to their stories”

Richard Branson

"Twaalf jaar lang heb ik de functie van stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam vervuld. Met de poten in de klei werkte ik samen met veel bewoners, ondernemers en professionals aan het verbeteren van de veiligheid in de hardnekkigste probleemwijken. De ervaring en kennis die ik met dit werk opgedaan heb, zet ik nu in om gemeenten te helpen met hun veiligheidsopgave en het herstel van de balans tussen de binnen- en buitenwereld.

 

Michiel van der Pols

Download hier het gratis e-book "Twaalf lessen van een Rotterdamse stadsmarinier" wat ik schreef ter gelegenheid van mijn vertrek bij de gemeente Rotterdam in 2019.

DE VISIE

Sommige problemen in de stad, een wijk, plein of straat zijn hardnekkig. Die problemen vragen om een stevige integrale aanpak waarbij niet geschroomd wordt om out-of-the-box te denken en vernieuwend te zijn. De "normale" manier van werken lost de problemen niet structureel op. Er moet echt wat anders gebeuren. Een frisse en ervaren blik helpt dan om anders naar problemen te kijken en verder te gaan dan handhaving of repressie alleen. Een veiligheidsprobleem is immers áltijd een integraal probleem. Vaak verschilt de werkelijkheid in het stadhuis van de werkelijkheid op straat. Het ontbreekt aan kennis, ervaring en informatie om die kloof te overbruggen. Zo worden, met alle gevolgen van dien, beslissingen genomen op slechts een beperkt deel van de informatie. 

DE MISSIE

Ik help gemeenten de kloof te overbruggen tussen de werkelijkheid op het stadhuis en de werkelijkheid op straat. We zoomen in op het totaalbeeld van het probleem en gaan niet alleen voor de korte klap. Juist door álle juiste informatie en beelden van het probleem bij elkaar te brengen, ben je in staat met elkaar die maatregelen te nemen om de problemen aan te pakken én langdurig op te lossen. Het is een doorbraak als vanuit alle domeinen, op basis van hetzelfde beeld van het probleem, samengewerkt wordt aan een structurele oplossing.

DE STRATEGIE

Kernwoorden van mijn manier van werken zijn: met de poten in de klei, samen, informatiegestuurd, innovatief, analytisch, no-nonsense, tot de kern en structureel. Ik help om problemen bloot te leggen en te analyseren. Op basis van deze analyse adviseer ik gemeenten bij het vaststellen van een focus en het formuleren van een plan van aanpak. In het e-book "twaalf lessen van een Rotterdamse stadsmarinier" is meer te lezen over mijn werkwijze.

DOORBRAAKCOACHING

Walenburgerweg 33, Rotterdam

​​mwvanderpols@live.nl

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

MAAK EEN AFSPRAAK