"Iedereen heeft een doel in het leven, een unieke gave of speciaal talent om aan anderen te geven. Als we dat unieke talent koppelen aan dienstbaarheid aan anderen, ervaren we de extase en verrukking van onze eigen geest, wat het uiteindelijke doel van alle doelen is"

- Deepak Chopra

DE VISIE

Net als bij mensen hebben bedrijven een kern, een ware ik. Noem het de missie van waaruit de organisatie ooit is gestart. Soms raken bedrijven gaandeweg het zicht op die missie kwijt. Afgeleid door nieuwe kansen, de markt, nieuwe producten en groei. Als organisatie opereer je immers in een constant veranderende omgeving. Net als bij mensen is het goed op zoek te gaan naar de ware ik van de organisatie. Heb je die eenmaal gevonden dan heeft dat invloed op alles: de marketing van het bedrijf, de interne communicatie, beeldmerken, de manier van leidinggeven en het type werknemer.

Bedrijven kunnen veranderen, echter de mensen niet. Natuurlijk kunnen bepaalde vaardigheden getraind worden, maar de kern van de mens in het bedrijf blijft altijd hetzelfde. Hoe beter de kern van de mens aansluit op de kern van de organisatie, hoe beter dit is voor iedereen. De mens staat in zijn kracht en de organisatie maakt maximaal gebruik van het aanwezige potentieel. Als de visie van de organisatie verandert, veranderen de mensen niet automatisch mee. Hoe beter de organisatie en de mensen hun eigen kern begrijpen, hoe duidelijker het is óf en hoe de mensen mee kunnen bewegen met de organisatie. 

DE MISSIE

Samen met de directie en het managementteam stoffen we de missie weer af en onderzoeken we hoe medewerkers zich verhouden tot de missie - de kern - van de organisatie. We herstellen de balans tussen de ambities van het bedrijf en het potentieel van de werknemers.

DE STRATEGIE

Samen met de ondernemer, directie of managementteam gaan we op zoek naar de kern van het bedrijf. Welke missie heeft de organisatie? Daarbij zoeken we niet naar open deuren, maar vatten we de essentie. Michiel en Marcel onderzoeken hoe het managementteam in de wedstrijd zit. Hoe verhouden zij zich als persoon tot de missie? Hoe zien zij het leiderschap van de organisatie? Willen ze zich nog ontwikkelen en welke kant op? Wat hebben zij nog nodig om een bijdrage te kunnen leveren aan de missie van de organisatie? In prikkelende en uitdagende sessies leggen we het team of één-op-één het vuur aan de schenen, zonder de mens pijn te doen.

Met de zoektocht naar de kern van de organisatie ontstaat tegelijkertijd een verhaallijn. Deze lijn zetten we in voor de interne communicatie. Vernieuwend, pakkend, anders dan anders vertellen we de medewerkers het verhaal van de onderneming, de gemeente of de organisatie. Dat roept vragen op. Hoe verhoud ik mij tot de missie, de (nieuwe) stijl van leiderschap? Die medewerkers die het nodig hebben, coachen we één op één. Voor de andere medewerkers bouwen we een aansprekend leer- en ontwikkeltraject.

 

Marcel heeft jarenlange ervaring als Adviseur Leren & Ontwikkelen binnen de gemeente Rotterdam en is als creatieve geest in staat de zaak net even anders dan anders aan te pakken. We vermijden zaaltjes en powerpoints en zoeken naar ervaringen en inzichten. Naar doorbraken voor nieuw gedrag.

Michiel van der Pols gaf jaren leiding binnen Defensie. Hij kent het klappen van de zweep en heeft onder grote druk geleerd wat leiderschap is. Vanuit die kennis en ervaring, in combinatie met zijn coaching vaardigheden en goed ontwikkelde antenne voor bullshit, coacht hij de leiders van de organisatie in relatie tot de hervonden missie. Wat betekent deze missie voor het leidinggeven aan deze organisatie? We zetten de puntjes op i om de organisatie met haar missie in een constant veranderende omgeving te leiden naar de toekomst.

MICHIEL VAN DER POLS

Irak, 2004

WAT LEVERT HET OP?

We realiseren ons dat het best een investering is om met deze methodiek aan de slag te gaan. Maar onze aanpak creëert van top to bottom een rode lijn door de organisatie. Het verschaft de afdelingen helderheid in haar keuzes rondom sales, marketing, dienstverlening en financiën. Het biedt een aansprekend verhaal voor medewerkers en verschaft de woorden om in de buitenwereld (beter) uit te leggen waar de organisatie voor staat en wat de klant, afnemer of burger kan verwachten. Er is meer rust in de organisatie, maar ook meer dynamiek door betere sales, meer tevreden klanten en meer werknemers die vanuit hun eigen kern zin hebben om iedere dag weer bij te dragen aan de missie van het bedrijf.

marcel-1.jpg

Marcel Jongmans

  • Grey LinkedIn Icon
Michiel van der Pols 05zwwvlowresGeenzwa

Michiel van der Pols

  • Grey LinkedIn Icon